Nyheter
September 29, 2022

Eniro har utvecklat EniroBuddy och vill skapa 200 000 nya jobbtillfällen för småföretagare

Idag har Eniro Group AB (Eniro) och TechBuddy International Holding AB  (BuddyCompany) lanserat EniroBuddy.se. EniroBuddy är en ny mötesplattform skapat för att möta den nya tidens utmaningar på en fluktuerande arbetsmarknad. Syftet är att öka antalet förmedlade tjänster genom att skapa fler arbetstillfällen för små och medelstora företag samt utförare inom gigekonomin. Idag saknar fler än 200 000 efterfrågade tjänster utförare och skapar på så sätt en marknadsobalans och en stor affärspotential inom tjänstemarknaden. Målet är att realisera affärspotentialen och nyttan för alla parter i kedjan. Samarbetet kommer att marknadsföras under varumärket “EniroBuddy”.

Eniro är idag ett it-företag som specialiserat sig på digitalt sök och marknadsföring för små och medelstora företag. Eniro utvecklar kontinuerligt fler sätt att ge kunder och marknaden nya och högre värden av sina tjänster utifrån en ambitiös tillväxtagenda. Idag har Eniro fler än fyra miljoner unika besökare per vecka på sina plattformar. Det är en stor volym av besökare som har tydliga behov. EniroBuddy ska koppla samman efterfrågan med tydliga tjänster inom exempelvis, snickeri, möbelmontering, målning, IT, IT-support och säkerhet. EniroBuddy har för avsikt att bli den plats där efterfrågan och lösning möts på ett effektivt och sömlöst sätt.

Eniros VD och koncernchef Hosni Teque-Omeirat: "Vi ser detta samarbete som en fin möjlighet att skapa större kundvärde för våra kunder samtidigt som vi älskar att kunna vara med och digitalisera tjänstemarknaden och bidra till att stärka företagssverige i en tid med tydliga osäkerheter i omvärlden. I denna tid vill vi bidra till våra kunder och samhället med kreativa och nya lösningar vilket är ambitionen med samarbetet mellan Eniro och BuddyCompany. Utöver de tydliga kundvärdena och samhällsvärdet ser vi även en möjlighet till en mycket attraktiv avkastning av vårt samarbete”. 

"Vi är otroligt glada att samarbetet nu kommit till stånd, säger”, Tahero Nori, VD på BuddyCompany och fortsätter: “För att samhället ska kunna växa och fler personer få en chans till arbete är Sverige beroende av småföretagare. Många företagare ger upp innan de ens kommit igång eftersom de upplever att det är för svårt och krångligt. Vi vill förenkla, hjälpa och motivera till att fler företag startas, växer och blir framgångsrika. Det är så vi gemensamt bygger ett starkt samhälle.” 

Tahero och Hosni avrundar gemensamt; “vi har båda sett integrationsutmaningarna i vårt samhälle och vill att det ska ta max sju månader att få sitt första jobb om man är utanför arbetsmarknaden – inte sju år! Genom samarbetet mellan Eniro och BuddyCompany utökar vi nu vår närvaro, en närvaro som kommer att leda till att ännu fler kommer i arbete snabbare och att vi kan bidra till ett helt levande Sverige.”